आपण आपल्या ठिकाणी चालवत असलेल्या प्रबोधन वाचन-माला या उपक्रमासाठी उपयुक्त पुस्तकांची यादी

अ.क्र पुस्तकाचे नाव लेखक
१. आमची शाळा माधुरी पुरंदरे
जोडाक्षरविरहीत पुस्तके
२. बुडबुड घागरी
३. भितरा ससा
४. पंचतंत्रातील बालगोष्टी
५. मांजरांची दहीहंडी
६. टिपू
मोठा टाईप पुस्तके
७. चिमुकली इसापनीती
८. जंगलची राणी
९. कोल्होबाची रोजनिशी
१०. एका गाढवाची गोष्ट
११. माकडा माकडा हुप
१२. नाच रे मोरा नाच
१३. पक्षीराज गरुड
१४. सशेभाऊ टिपूनाना
१५. निघाले बोकोबा काशीला
१६. अकलेचा कांदा
१७. उडणारे माकड
१८. कोल्होबाच्या गोष्टी
१९. सिंहाच्या गोष्टी
२०. पक्ष्यांच्या गोष्टी
२१. शहाणा हत्ती
२२. वेडा मुलगा शहाणी माकडे
२३. कोंबडेदादा
२४. चिऊ आणि माऊ
२५. चिंतूची करामत
२६. सुसरबाई तुझी पाठ मऊ
२७. सोन्यासारखी संधी
२८. कौतुकाचा गंगाराम
२९. कावळे
३०. तीन गोष्टी
३१. गुलाबी सई
३२. लावी पक्षीण...
३३. सोनेरी मासा
३४. वाघाचा वाढदिवस
३५. फुलाची फजिती
३६. चँगची गोष्ट
३७. बिरबलाच्या गोष्टी
३८. मजेदार गोष्टी
३९. मनोरंजक बालकथा
४०. उंदीरमामा
४१. किल्लीची गुरुकिल्ली
४२. प्रवासी गलिव्हर
४३. हसोबा
४४. जोडगोळी
४५. सहल
४६. अगं अगं म्हशी
४७. शामू सर्कसवाला
छोट्यांसाठी
४८. भिंतीवरले नाच
४९. छोटा पक्षी
५०. आपला जॉन
५१. नीना आणि मांजर
५२. गोड भेट
५३. लांडग्यांना दुष्ट का म्हणतात ?
५४. चिलू बाळ
५५. नदीकाठी ससुला
५६. स्वार्थी उंदीर
५७. अनोळखी मित्र
५८. कुठे बांधायचं घर
५९. उडणारा मासा
६०. मित्राला मेजवानी
६१. माऊला हवा मित्र
६२. वाघाला व्हायचं होतं मांजर १
६३. नील आणि प्रिन्स ऑफ पर्शिया
६४. पाखरावर प्रेम करणारा पर्वत
६५. का का कुमारी
६६. पाचूचे बेट
६७. रस्ता
६८. प्रवास
६९. पाऊस
७०. चित्रमय बुड बुड घागरी
७१. चित्रमय कावळ्याला...
७२. चित्रमय पंचतंत्र
७३. चित्रमय इसापनीती
७४. बुड बुड घागरी, कोंबडीची.
७५. टेडी आणि बडी
७६. विली : भलामोठा बोका
७७. जंगल बुक
७८. पुस्तक न वाचणारी मुलगी
७९. जादूची भांडी
८०. ईचा पूचा
८१. वाकडे शेपूट
८२. एक्की दोक्की
८३. बुब्बाआजीची उबदार शाल
८४. वीणा आणि कपाटातला...
८५. पहिला पाऊस
८६. भुकेला क्रेनी
८७. पोपणईची शिकार
८८. दौलतवाडी आणि इतर कथा
८९. डिटेक्टिव्ह टोळी...
९०. बोबू आणि अंडं
९१. लीला आणि फुलपाखरू
९२. नोना आणि सफरचंदाचं झा
९३. बालाचा बेडूकमित्र
९४. झाडाचं मन
९५. भोपळ्याची बी
९६. हरीचा पतंग
९७. कसोलीची करामत
९८. जीवनाचं चक्र
९९. चवदार खेळणं
१००. जंगलातला हेर
१०१. माझी सुट्टी गोवा
१०२. माझी सुट्टी राजस्थान
१०३. मोर डुंगरी
१०४. तू आहेस का माझी आ
१०५. तारिकचा सूर्य
१०६. मुन्नी आणि बकरी
१०७. अप्पू आणि गप्पू
१०८. खोडकर फुगा
१०९. किती आवाज
११०. रेषांची जादू
१११. उजेड आणि अंधार
११२. रविवारचा बाजार
११३. मेघनची रंगीत दुनिया
११४. भुईचाफा
११५. उशिरा उठणारं फुलपाख
११६. टाकाने लिहिलेली गो
११७. पेरू
११८ चोरी
११९. गोष्ट पैठणीची
१२०. गोष्ट बाप्पाच्या मूर्तीची
१२१. जामलोचा प्रवास
१२२. कच्चा वाघ
राजहंस प्रकाशन
१२३. विज्ञानातील गमती-जमती  
१२४. हसत खेळत गणित  
१२५. यशवंत व्हा!  
१२६. बोक्या सातबंडे (भाग १ काडेपेट्यांची करामत- ३)  
१२७. विज्ञानातील हवेचे प्रयोग  
१२८ सुपरबाबा व इतर कथा  
११९. शाम्याची गंमत व इतर कथा  
१३०. जादूगार व इतर कथा  
१३१. टंगळ मंगळ  
१३२. गरागरा गरागरा  
१३३. आडवी टूर आणि इतर कथा राजीव तांबे
१३४. चोळके कुटुंबीय विजय पाडळकर
१३५. आणि इतर कथा राजीव तांबे
१३६. दस नंबरी फोन राजीव तांबे
१३७. आणि इतर कथा राजीव तांबे
१३८. फेसाळे कुटुंबीय, राजीव तांबे
१३९. गरगरे कुटुंबीय, वरतोंडे कुटुंब बीय
१४०. मजबूत कुटुंब राजीव तांबे
१४१. आणि इतर कथा समाधान शिकेतोड
१४२. जादुई जंगल वाघोबाचा पत्ता वर्षा गजेंद्रगडकर
१४३. आजीच्या युक्त्या वर्षा गजेंद्रगडकर
१४४. माझ्या धम्माल गोष्टी दिलीप प्रभावळकर
१४५. सीमाचा वाढदिवस वर्षा गजेंद्रगडकर
अ.क्र पुस्तकाचे नाव लेखक
१. समशेर आणि लांब मिशीवाल्या माणसाचे रहस्य भारत सासणे
२. समशेेर आणि परग्रहावरचा माणूस भारत सासणे
३. समशेर आणि भूत बंगला भारत सासणे
४. भाषेची भिंगरी निलिमा गुंडी
५. माझे बालपण 1 सत्यजित राय- अनुवाद, सुप्रिया चित्राव
६. राई आणि इतर कथा मुकुंद कुळे
७. गोदीचा समुद्र ताजिमा शिंजी- भाषांतर उप: प्रभा पागे
८. एक कोल्हा ताजिमा शिंजी- भाषांतर उप: प्रभा पागे
९. हरिपटल आणि गोऱ्या साहेबांची कबर शिर्षेन्दु मुखोपाध्याय अनुवाद रंजना पाठक
१०. गुप्तधनाच्या शोधात सुचित्रा भट्टाचार्य अनुवाद : रंजना पाठक
११. शिबु आणि राक्षस सत्यजित राय- अनुवाद, रंजना पाठक
१२. खजिना माधुरी पुरंदरे
१३. राजा शहाणा झाला माधुरी पुरंदरे
१४. मासोळी आणि चिमुकलं पाखरू माधुरी पुरंदरे
१५. लालू बोक्याच्या गोष्टी माधुरी पुरंदरे
१६. किकीनाक माधुरी पुरंदरे
१७. परी, मी आणि हिप्पोपोटॅमस माधुरी पुरंदरे
१८. त्या एका दिवशी माधुरी पुरंदरे
१९. चित्रवाचन माधुरी पुरंदरे
२०. सख्खे शेजारी माधुरी पुरंदरे
२१. पाचवी गल्ली माधुरी पुरंदरे
२२. बाबाच्या मिश्या माधुरी पुरंदरे
२३. सिल्व्हर स्टार माधुरी पुरंदरे
२४. कागदी खेळ माधुरी पुरंदरे
२५. एकशे सदतिसावा पाय माधुरी पुरंदरे
२६. कित्ती काम केलं !! माधुरी पुरंदरे
२७. हॅत्तेच्या !! माधुरी पुरंदरे
२८. यश संच माधुरी पुरंदरे
२९. लिहावे नेटके माधुरी पुरंदरे
३०. वाचू आनंदे बाल गट माधुरी पुरंदरे
३१. वाचू आनंदे कुमार गट माधुरी पुरंदरे
३२. गांधीजी  
३३. अभ्यास कसा करावा ?  
३४. गंमतशाळा- भाग- १  
३५. बोक्या सातबंडे (भाग ६ व ७)  
३६. थोडे विज्ञान थोडी गंमत  
३७. जोयानाचे रंग  
३८. बोक्या सातबंडे  
३९. एकपात्रिका  
४०. कोंबडू आणि इतर कथा बछडा आणि इतर कथा मांजरू आणि इतर कथा  
४१. मोरू आणि इतर कथा  
४२. गंमतशाळा भाग-३ मंगला नारळीकर
४३. दोन खिडक्या भाग- १ राजीव तांबे
४४. दोन खिडक्या भाग- २ दोन खिडक्या भाग-३ राजीव तांबे
४५. रोहनचा रविवार वर्षा गजेंद्रगडकर
४६. पाणी सर्वांसाठी वर्षा गजेंद्रगडकर
४७. कुकरची शिट्टी वाजली आणि.. वर्षा गजेंद्रगडकर
४८. हवामानशास्त्रज्ञ अन्ना मणी वर्षा गजेंद्रगडकर
४९. मिनूचा दोस्त वर्षा गजेंद्रगडकर
५०. बंडखोर मुंग्या विद्या डेंगळे
अ.क्र पुस्तकाचे नाव लेखक
समकालिन प्रकाशन  
१. अंदर की बात सुजाय रघुकुल
२. खरंच असं झालं राजीव तांबे
३. शब्द येती घरा सुुजाय रघुकुल
४. अगं अगं रेषे अनिल अवचट
५. चिक्कार नंतरच्या गोष्टी मेघश्री दळवी
६. आधुनिक स्फुर्तिकथा श्रुती पानसे
७. आणि आदिमानव माणूस बनला निरंजन घाटे
८. भूगोल गोष्टी मृणालिनी वनारसे
९. शब्दांमागच्या गंमतगोष्टी सुजाय रघुकुल
१०. खरंं खोटं काय माहिती सुजाय रघुकुल
११. गोष्टींमागच्या गोष्टी मृणालिनी वनारसे
१२. पल्याडचे पाहुणे दिनानाथ मनोहर
छात्रप्रबोधनची पुस्तके
१३. रारंगढांग  
१४. वनवास  
१५. डॅडी लाँगलेग्ज  
१६. वामन परत न आला  
१७. बोक्या सातबंडे द ब्रेडविनर  
१८. मृत्युंजय  
१९. हद्दपार  
२०. सुदाम्याचे पोहे  
२१. उपेक्षितांचे अंतरंग  
२२. चौघीजणी  
२३. आम्ही भगीरथाचे पुत्र  
२४. नेगल  
२५. सृष्टीत... गोष्टीत  
२६. मिरासदारी  
२७. वालग  
२८. पोरवय  
२९. फकिरा  
३०. बहर  
३१. माणदेशी माणसं  
३२. यंत्रमानव  
३३. क्षिप्रा  
३४. सत्तर दिवस  
३५. आनंदी गोपाळ  
३६. इन्कलाब  
३७. माझी जन्मठेप  
३८. राजा शिवछत्रपती एक होता कार्व्हर  
३९. संपूर्ण स्मृतिचित्रे  
४०. राष्ट्रद्रष्टे विवेकानंद  
४१. गाडगे महाराज  
४२. युद्धनेतृत्व  
४३. इंदिरा गांधी  
४४. ऋतुशैशव  
४५. आठवणींचे पक्षी - शिखरावरून  
४६. खरे मास्तर  
४७. डॉ. आयडा स्कडर  
४८. आमचा बाप अन् आम्ही  
४९. आय डेअर  
५०. आम्ही असे घडलो  
५१. वाट तुडवताना  
५२. फील्ड मार्शल-सॅम माणेकश आम्ही शास्त्रज्ञ असे झालो  
५२. प्रकाशवाटा  
५३. झोंबी  
५४. नापास मुलांची गोष्ट  
५५. इडली ऑर्किड आणि मी  
५६. खरेखुरे आयडॉल्स  
५७. जल आक्रमिले रसास्वाद कसा घ्यावा...  
५८. रारंगढांग  
५९. वनवास  
६०. डॅडी लाँगलेग्ज  
६१. वामन परत न आला  
६२. द ब्रेडविनर  
६३. मृत्युंजय  
६४. हद्दपार  
६५. सुदाम्याचे पोहे  
६६. उपेक्षितांचे अंतरंग चौघीजणी  
६७. आम्ही भगीरथाचे पुत्र  
६८. नेगल  
६९. सृष्टीत... गोष्टीत  
७०. मिरासदारी  
७१. वालोंग  
७२. पोरवय  
७३. फकिरा  
७४. बहर  
७५. माणदेशी माणसं  
७६. यंत्रमानव  
७७. क्षिप्रा  
७८. सत्तर दिवस  
७९. आनंदी गोपाळ  
८०. इन्कलाब  
कुमारांसाठी उपयुक्त पुस्तके * कथासंग्रह  
८१. रस्काझी- रशियन कथा  
८२. सफर विज्ञानकथांची..  
८३. प्रेरक कथा....  
८४. कहाणी दोन भावांची  
८५. विंचू चावला होss आणि इतर कथा.  
८६. तू मोठ्ठा कधी रे झालास?  
८७. किमयागार...  
८८. मृदू भाव जागे होता.  
८९. राम आणि श्यामच्या अद्भुत साहस यात्रा  
९०. चलो मिरॅमॅक आणि इतर अद्भुत कथा  
९१. अभिरवच्या जासूसकथा  
९२. When Goodness Prevails. * ललित लेखसंग्रह  
९३. केवड्याचं पान  
९४. बकुळफुलं.  
९५. जिद्दीची गुरूकिल्ली.  
९६. अंधाराचे डोळे  
९७. कागदी होड्या  
९८. काव्यगंधाची रसयात्रा  
९९. हट्टी व्हा हट्टी  
१००. आस्वाद बहुरंगी साहित्याचा  
* कविता / काव्यपंक्ती संग्रह  
१०१. कवितेच्या गावा.......  
१०२. शब्दांची रत्ने.  
१०३. जपून ठेवू सृष्टी... नाती.  
* काव्य रसग्रहण लेखसंग्रह  
१०४. गंध मोहवी काव्याचा भाग १ व २ ( प्रत्येकी).  
१०५. पाहिलेच पाहिजे असे काही भाग १ व २ (प्रत्येकी) ८०/ २७ ते २९. वाचलेच पाहिजे असे काही  
१०६. भाग १,२,३ (प्रत्येकी) * माहितीपर पुस्तके  
१०७. छंद आकाश दर्शनाचा..  
१०८. वनस्पतींचे अनोखे विश्व  
१०९. दैनंदिन जीवनातील विज्ञान व तंत्रज्ञान  
* व्यक्तिविकासाशी निगडित पुस्तके  
११०. व्यक्तिविकासासाठी विद्याव्रत.  
१११. कल्पक बनू या............  
११२. प्रतिभेच्या प्रांतातील प्रवास.  
११३. Be Creative..  
११४. पंख फुलवू या प्रतिभेचे..  
११५. Let's Unfold the Wings of Creativity.  
११६. तरंग मनाचे  
११७. उजळती वाट.....  
११८ निर्णय कौशल्य  
११९. नियोजन कौशल्य  
१२०. भावनांच्या प्रांगणात..  
१२१. गीता-गीताई..  
१२२. प्रबोधन गीते भाग १  
१२३. प्रबोधन गीते भाग २.  
१२४. प्रबोधन गीते ऑडिओ सीडी..  
* प्रेरणादायी, अनुभवपर पुस्तके  
१२५. जिद्दीची लोभस रूपं  
१२६. आयुष्यातील वादळलाटा  
१२७. कथा इस्रोची  
१२८ आम्ही असे घडलो...  
११९. हरिसिंह नलुआ..  
१३०. आमची जडणघडण  
१३१. ध्यासपंथावरील दीपस्तंभ  
१३२. गोष्टीरूप आप्पा .......... ....  
१३३. आपले आप्पा......  
१३४. समाजशिल्पी आप्पा  
१३४. स्मृतिगंध....  
१३५. चिरवसंत स्मृतिवन  
१३६. यशवंत गाथा..  
* विचार व कृतिप्रवर्तक लेखांचा संग्रह  
१३७. स्वीकारशील स्वदेशी  
१३८. हरित संदेश  
१३९. Green Messages  
* अभ्यासविषयक पुस्तके  
१४०. असे घटते सुंदर अक्षर..  
१४१. प्रज्ञाबोध भाग-४  
१४२. प्रज्ञाबोध भाग-५  
१४३. अभ्यासातील स्वावलंबन-अभ्यासाची पूर्वतयारी भाग १  
१४४. अभ्यासाची पूर्वतयारी भाग ३
१४५. चला प्रकल्प करूया....  
Learning to Explore : Project * कलाकृतिपर पुस्तके  
१४६. त्रिमितीची किमया  
१४७. ३D Magic.....  
१४८. कागदी हस्तकलेच्या दुनियेत .  
१४९. हस्तकलांचा उत्सव  
१५०. कलेच्या विश्वात..  
१५१. अभिवाचन एक कला..  
युवा शिक्षक-पालकांसाठी उपयुक्त पुस्तके * ज्ञान प्रबोधिनीची शैक्षणिक पुस्तके  
१५२. बुद्धिम  
१५३. Glory of Intelligence.  
१५४. हसत खेळत बुद्धिविकास भाग १  
१५५. हसत खेळत बुद्धिविकास भाग २
१५६. Enhancing the Intelligence through Play Part 1  
१५७. Enhancing the Intelligence
१५८. गंमत मोठ्ठे होण्यातली  
१५९. सामाजिक जाणीव संवर्धन..  
१६०. आश्वासक पालकत्व.  
१६१. रूप पालटू शिक्षणाचे..  
१६२. मनुष्य घडणीसाठी आवाहन खंड १  
१६३. मनुष्य घडणीसाठी आवाहन खंड २...  
१६४. राष्ट्रघडणीसाठी मनुष्यघडण...  
१६५. Man Making Nuturing Abilities, Motivating the Able  
१६६. ज्ञान प्रबोधिनी खंड -४  
१६७. भाग १ शिक्षण प्रभाग.  
१६८. भाग २ संशोधन प्रभाग...  
१६९. भाग ३ ग्रामविकसन प्रभाग -  
१७०. भाग ४ संघटन  
१७१. चित्ररूप ज्ञान प्रबोधिनी  
१७२. १९. शिक्षण व्हावे चैतन्यदायी  
१७३. २०. अन् पारिजातक हसला!....  
१७४. ज्ञान प्रबोधिनीची चरित्रात्मक पुस्तके  
१७५. राष्ट्रद्रष्टे विवेकानंद.  
१७६. विवेकानंद - कन्या भगिनी निवेदिता.  
१७७. ज्ञान प्रबोधिनीचे संस्थापक डॉ. वि. वि. पेंडसे..  
१७८. Appa Pendse - The Man & The Mission....  
* ज्ञान प्रबोधिनीची वैचारिक पुस्तके  
१७९. विवेकानंदांचा राष्ट्रधर्म.  
१८०. रामदास काय म्हणाले ?  
१८१. स्मृतीतून स्फुरो कृती..  
१८२. महात्मा गांधींचा राष्ट्रधर्म..  
१८३. राष्ट्रदेवो भव..  
१८४. महर्षी दयानंद काय म्हणाले?  
१८५. स्वतःला घडविण्यासाठी उपासना  
१८६ जिज्ञासापूर्ती भाग १..  
१८७. जिज्ञासापूर्ती भाग २..  
१८८. ज्ञान प्रबोधिनीची प्रार्थना ( अर्थासहित).  
१८९. सिल्व्हर स्टार माधुरी पुरंदरे
१९०. कागदी खेळ माधुरी पुरंदरे
१९१. एकशे सदतिसावा पाय माधुरी पुरंदरे
१९२. कित्ती काम केलं !! माधुरी पुरंदरे
१९३. हॅत्तेच्या !! माधुरी पुरंदरे
१९४. यश संच माधुरी पुरंदरे
१९५. लिहावे नेटके माधुरी पुरंदरे
१९६. वाचू आनंदे बाल गट माधुरी पुरंदरे
१९७. वाचू आनंदे कुमार गट माधुरी पुरंदरे
१९८. छत्रपति शिवाजी श्री. के. देवधर
१९९. राट्रपिता गांधी राजा मंगळवेढेकर
२००. पं. जवाहरलाल नेहरू राजा मंगळवेढेकर
२०१. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राजा मंगळवेढेकर
२०२. लोकमान्य टिळक प्र. ग. सहस्रबुद्धे
२०३. स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्र. ग. सहस्रबुद्धे
२०४. लोकात्मा तुकाराम राजा मंगळवेढेकर
२०५. ज्ञानयोगी ज्ञानेश्वर राजा मंगळवेढेकर
२०६. राष्ट्रगुरू समर्थ रामदास राजा मंगळवेढेकर
२०७. अंधारातून प्रकाशाकडे लीलाधर हेगडे
कुमारांसाठी कथासंग्रह  
२०८. साहसी मुले सुरेखा पाणंदीकर
२०९. होय, मीसुद्धा राजीव तांबे
२१०. राक्षसांच्या गोष्टी बा.वा. फाटक
२११. साहस कथा तु. ता. सावंत
२१२. इसापनीती तु. ता. सावंत
२१३. जादूनगरी तारा चौधरी
२१४. चतुर बिरबल तारा चौधरी
२१५. मुल्ला नसरुद्दिन अनु. चारुलता पाटील
२१६. जेसीबी आणि इतर कथा गौरी पटवर्धन
२१७. पियूची वही संगीता बर्वे
२१८. नल-दमयंती आणि इतर कथा संगीता बर्वे
२१९. झिपरू संगीता बर्वे
२२०. वामाचा खजिना अनु. चारुलता पाटील
२२१. कालागढच्या अभयारण्यात रणजित लाल
२२२. अदितीची साहसी सफर सुनीती नामजोशी
२२३. चिन्ना मंजुश्री गोखले
२२४. रिक्षावाली मुलगी अनु. सुनंदा अमरापुरकर
२२५. बारकू राजा मंगळवेढेकर
२२६. पाशा अनु. रमेश मुधोळकर
२२७. चंद्रपहाड अनु. चारुलता पाटील
२२८. तळ्याचे गुपित माधुरी तळवलकर
२२९. ओझभूमीतील जादूगार अनु. उज्ज्वला बर्वे
२३०. आर्याची अद्भुतनगरी अनु. प्रणव सखदेव
२३१. तुफान लीलाधर हेगडे
२३२. गरजांची गंमत सुषमा सामंत
२३३. वाघाचा ताईत अनु. चारुलता पाटील
२३४. आनंदी गोपाळ श्री. ज. जोशी/संक्षिप्तीकरणः आसावरी काकडे
२३५. इंधन हमीद दलवाई/संक्षिप्तीकरण: नंदा सुर्वे
२३६. वीरधवल नाथमाधव/संक्षिप्तीकरणः डॉ. कल्याणी हर्डीकर
२३७. खंडाळ्याच्या घाटासाठी शुभदा गोगटे/संक्षिप्तीकरण: चंचल काळे
२३८. टारफुला शंकर पाटील/संक्षिप्तीकरणः डॉ. कीर्ती मुळीक
२३९. हत्या श्री. ना. पेंडसे/संक्षिप्तीकरणः डॉ. ज्योत्स्ना आफळे
२४०. सूर्यमंडळ भेदिले य. बा. मोकाशी/संक्षिप्तीकरणः आरती देवगावकर
२४१. देवांसि जिवे मारिले लक्ष्मण लोंढे/चिंतामणी देशमुख / संक्षिप्त: अंजली कुलकर्णी
२४२. पाणकळा र. वा. दिघे/संक्षिप्तीकरण: माधुरी तळवलकर
२४३. आम्ही भगीरथाचे पुत्र गो.नी. दाण्डेकर/संक्षिप्तीकरणः डॉ. वीणा देव
२४४. सुलभ रामायण राजा मंगळवेढेकर
२४५. सुलभ महाभारत राजा मंगळवेढेकर
२४६. आवडत्या गोष्टी राजा मंगळवेढेकर माधुरी भिडे
२४७. सणांच्या गोष्टी माधुरी भिडे
२४८. जादूच्या गोष्टी माधुरी भिडे
२४९. गमतीदार गोष्टी माधुरी भिडे
२५०. सुरस गोष्टी प्र. ग. सहस्रबुद्धे
२५१. हिताच्या गोष्टी प्र. ग. सहस्रबुद्धे
२५२. प्राण्यांच्या गोष्टी प्र. ग. सहस्रबुद्धे
२५३. इसापाच्या नीतिकथा प्र. ग. सहस्रबुद्धे
२५४. छोट्यांच्या गोष्टी प्र. ग. सहस्रबुद्धे
२५५. महाभारतातील नीतिकथा स.गं. मालशे
२५६. चतुराईच्या गोष्टी बा.वा. फाटक
२५७. मनोरंजक गोष्टी बा.वा. फाटक
२५८. जंगलातील गोष्टी गोविंद गोडबोले
२५९. मजेदार गोष्टी गोविंद गोडबोले
२६०. रंजक गोष्टी शशिकांत कदम
२६१. टागोरांच्या गोष्टी शांता ज. शेळके पद्मिनी बिनीवाले
२६२. कार्बन कॉप्यांची करामत सुरेखा पाणंदीकर
२६३. शेवग्याच्या शेंगा पु.ग. वैद्य
२६४. अक्षर कसे सुधारावे : मराठी व इंग्रजी व इंग्रजी
२६५. चंदूकाका अ.म. भिडे
२६६. आजी आजोबांची पत्रे निलीमकुमार खैरे
२६७. हणमू आणि इतर गोष्टी संपादन - सुरेखा पाणंदीकर
२६८. निवडक चरित्रे भाग १ लीलाधर हेगडे
२६९. निवडक चरित्रे भाग २ डॉ. म.वि.गोखले
२७०. माझ्या आवडत्या गोष्टी डॉ. म. वि. गोखले
२७१. अद्भुत गोष्टी राजा मंगळवेढेकर जयश्री कुलकर्णी
२७२. हॅनाची सूटकेस अनुवाद - माधुरी पुरंदरे अनुवाद- सुश्रुत कुलकर्णी
२७३. हुप्पराम प्रकाश गोपाळ बोकील
२७४. तानूमावशीचं झाड संपादन : वासिमबारी मणेर
२७५. परी, मी आणि हिप्पोपोटॅमस , माधुरी पुरंदरे
२७६. वाचू आनंदे बाल गट माधुरी पुरंदरे
२७७. वाचू आनंदे कुमार गट माधुरी पुरंदरे
२७८. आक छी! अनुवाद : कल्याणी झा
२७९. देवराई अनु. रमा हर्डीकर-सखदेव
२८०. गणित गप्पा (भाग-१) राजीव तांबे
२८१. गणित गप्पा (भाग-२) मंगला नारळीकर
२८२. गोजी-मुग्धा आणि कोरोना राजीव तांबे