पुण्यातील वानवडी येथील  श्री.हरिभाऊ बळवंत गिरमे या विद्यालयात प्रबोधन वाचन माला अंतर्गत खालील कार्यक्रम घेण्यात आले